SEŽEV-REKO, a.s. Logo

SEŽEV-REKO, a.s.

Jarní 898/50
61400 Brno
Kraj Vysočina - Czech Republic
Display phoneSend an emailWebsite
0.0
No ratings
Modified by the user
In Brno, Infobel has listed 15 registered companies. These companies have an estimated turnover of € 10.11 millions and employ a number of employees estimated at 19. The company best placed in Brno in our national ranking is in position #6 in terms of turnover.
Map
Images
 • SEŽEV-REKO, a.s.
 • SEŽEV-REKO, a.s.
 • SEŽEV-REKO, a.s.
 • SEŽEV-REKO, a.s.
 • SEŽEV-REKO, a.s.
 • SEŽEV-REKO, a.s.
 • SEŽEV-REKO, a.s.
 • SEŽEV-REKO, a.s.
Year founded
1992
About us


Hlavním zaměřením firmy vyplývajícím z předmětu podnikání jsou železniční stavby se zaměřením na železniční svršek a spodek a umělé železniční stavby. Tato činnost je vykonávána středisky na principu samostatnosti a odpovědnosti za vlastní podnikatelské a ekonomické výsledky využitím účelné a efektivní kooperace s vedením společnosti a ostatními středisky. Střediska železniční stavební výroby vykonávají svoji činnost po celé ČR a sídlo mají na základně MTZ na ulici Vídeňské v Brně. Všichni zaměstnanci jsou držiteli Průkazu ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty a splňují odbornou, zdravotní a jinou způsobilost, dle výše uvedených předpisů k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na drahách provozovaných SŽDC, s.o. Řada úspěšně realizovaných staveb v předchozích letech s dobrou kvalitou je dokladem odpovědného přístupu a zvládnutí technologie. Těšíme se na budoucí spolupráci!

Keywords

výstavba železnic

rekonstrukce železnic

železnice

dopravní stavby

drážní doprava

pozemní stavitelství

mechanizace

železniční tratě

zemní práce

sanace

koleje

výstavba komunikací

rekonstrukce komunikací

rekonstrukce železnic Brno

opravy železnic Brno

železnice Brno

koleje Brno

dopravní stavby Brno

pozemní stavitelství Brno

Opening hours description
  Payment method
  Products
  Dopravní stavby, Koleje a výhybky, Přejezdy, Nástupiště, rampy, zarážedla, Oplocení, kanalizace, Chráničky a kolektory
  Services
  Drážní doprava, Doprava a mechanizace, Pozemní stavitelství, Provádění staveb a zařízení staveniště, Komplexní výstavba a rekonstrukce, Údržba železničních tratí a umělých staveb, Zemní práce a sanace, Odvodnění tratí a stanic, Ochrana drážního tělesa, Komplexní práce na pražcovém podloží, Výstavba, údržba a rekonstrukce koleje a výhybek, Výstavba a údržba přejezdů a přechodů, Výstavba nástupišť, ramp, zarážedel, Výstavba oplocení, kanalizací a protihlukových stěn, Výstavba chrániček a kolektor, Sanace inženýrských objektů a podloží kolejí

  Other businesses in the same area

  Increase the visibility and hits of your company right now !
  Add my company
  Information available on the internet
  Information available on the internet